Poznajcie nas

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM
POZNAЙ-CIE NAS

 

POZNAЙ-CIE NAS to program edukacyjny o wielo i międzykulturowości. Wielokulturowy zespół edukacyjny Domu Ukraińskiego w Przemyślu oferuje 1 lub 3-dniowe warsztaty dla klas szkolnych i grup młodzieży (w wieku 14-19 lat).
Tematyka warsztatów ukierunkowana jest na budowanie dialogu międzykulturowego. Szczególną uwagę zwracamy na kwestie polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie.
Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. Oferujemy znacznie więcej niż zapisaną drobną czcionką prezentację w PowerPoint, składającą się ze stu slajdów. Pracujemy wspólnie, metodą warsztatową, rozwiązujemy konkretne realne problemy, dyskutujemy, eksplorujemy miasto.

 

Cele warsztatów:

  • uświadomienie sobie wpływu własnej kultury na postrzeganie otaczającego nas świata,
  • wykształcenie otwartości na inność/odmienność ku wzajemnemu zbliżeniu,
  • rozbudzenie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego,
  • zrozumienie mechanizmów dyskryminacji,
  • poszerzenie świadomości o działaniach antydyskryminacyjnych,
  • pogłębienie własnej wrażliwości międzykulturowej.

 

Dla kogo
Program kierowany jest do klas szkolnych i grup młodzieży (w wieku 14-18 lat), świetlic, grup formalnych i nieformalnych, harcerskich i skautowych poszukujących oferty warsztatów dotyczących pracy z pamięcią lokalną, tożsamością, polsko-ukraińsko-żydowskim dziedzictwem a także mierzących się w swoich miastach i miasteczkach, lokalnie ze zmieniającą się społecznością, coraz bardziej różnorodną narodowo, etnicznie, językowo, religijnie, kulturowo.
Tym samym chcemy też wesprzeć nauczycieli, edukatorów, animatorów lokalnych oraz wychowawców młodzieżowych.  Program może być również realizowany w grupie nauczyciel/

 

Zasady:
Grupa licząca max 20 osób
Zapewniamy:

  • 7 godzinne (w wariancie 1-dniowym) lub 13 godzinne (w wariancie 3-dniowym) aktywne warsztaty z zakresu wielokulturowości tożsamości, budowania dialogu międzykulturowego,
  • materiały edukacyjne,
  • pomoc w zakwaterowaniu w Przemyślu (jeśli grupa przyjeżdża na trzy dni) w przypadku grup z miejscowości oddalonych od Przemyśla.

Dojazd do Przemyśla, zakwaterowanie oraz wyżywienie na własny koszt.

Grupy zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt mailowy: zup.przemysl@gmail.com lub telefoniczny: 16 678 60 39, 505 879 758.

W danym etapie planujemy przyjęcie dwóch grup w terminie do 14 grudnia 2018 r. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski dwie pierwsze grupy nie wnoszą opłaty za szkolenie.

 

Zespół
Za program warsztatów odpowiada wielokulturowy zespół edukacyjny Ukraińskiego Domu w Przemyślu:

Igor Horków – filolog, przewodniczący przemyskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, absolwent XIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, absolwent programu wspierającego młodzieżowych liderów mniejszości ukraińskiej w Polsce, mniejszości polskiej w Ukrainie i Tatarów krymskich, zaangażowany w działania Domu Ukraińskiego oraz nieformalnej Inicjatywy Przemyślan na 100-lecie Niepodległości Polski „Wspólnie na 100”.

Anna Dąbrowska – Filolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kursu Trenerskiego STOP. Trenerka, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, mowy nienawiści a także zajęcia akademickie z zarządzania różnorodnością. Pracuje w stowarzyszeniu Homo Faber w programie Integracja. Specjalistka z zakresu integracji migrantów i migrantek.

Katarzyna Komar-Macyńska – kulturoznawczyni i ekonomistka, animatorka, dziennikarka. Współzałożycielka teatru ukraińskiego w Gdańsku „Navpaky”, długoletnia organizatorka ukraińskich Jarmarków Młodzieżowych, członkini Związku Ukraińców w Polsce. Od początku 2017 roku Przemyślanka – zaangażowana w działania Domu Ukraińskiego oraz nieformalnej Inicjatywy Przemyślan na 100-lecie Niepodległości Polski „Wspólnie na 100”.